Y Gymuned

Hoffai Pwyllgor Cofeb Ryfel Llantrisant ddweud “diolch yn fawr” i’r aelodau canlynol o’n cymuned am eu cyfraniad anferth i’n hymgyrch.

Brownis 1af Llantrisant  Albion Stone – Cyflenwr Portland Stone  Andrea Folland (Cyfieithydd Andrew Morgan – Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf Maureen Webber Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ● Arthur J. Gallagher  ASDA Living   Bob Smith (Cyn-faer Rhondda Cynon Taf)  Cheekichap Creatives  Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad David Hughes (WFA)  Dave Jones (Ffotograffydd)  David Petersen – Cerflunydd  Gilheaney Construction  Archifau Morgannwg  Greg Lewis (Newyddiadurwr GTFM  Cyngor Cymuned Llantrisant  Côr Merched Llantrisant  Canolfan Hamdden Llantrisant  Côr Meibion Llantrisant Eglwys BlwyfLlantrisant Ysgol Gynradd Llantrisant Clwb Dynion Gweithio Llantrisant  Mark Pearsall Matthew Giles (am berfformio Y Caniad Olaf Mick Antoniw AC  Mike Rosser (dylunydd y posteri a’r wefanMike John – Prif Ymchwilydd  Asiant Eiddo Nicholas Michael  Tony Cale – Ymchwilydd Cynorthwyol  New Inn Carchar y Parc  Ysgol Gynradd Penygawsi  Peter Wilson (RBL)  Pink Zebra Polkadot Teapot   Pontypridd and Llantrisant Observer  Band Cymuned Rhondda Cynon Taf  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  Y Lleng Brydeinig Frenhinol(RBL)  Sid Nash (RBL)  Scarlett Knight Hairdressing  Eglwys y Bedyddwyr Tabor  Fferyllfa Talbot  Terry Powell (WFA) Tesco, Tonysguboriau  T.R. Davies, Syrfewyr a Phriswyr Siartredig Cyf.  Tom Prichard Cyf Tony O’ Sullivan   Ysgol Gynradd Tonysguboriau  Cymru’n Cofio  Cymdeithas Ffrynt y Gorllewin (WFA)  Ysgol Y Pant  Ye Olde Town Butchers  YGGG Llantrisant.

Diolch i’r busnesau canlynol am fod mor garedig ag arddangos ein blychau casglu ac i’w cwsmeriaid am roi mor hael at yr achos.

Bullring Stores  Meddygfa Ddeintyddol Huw Wilding  Kite Brewery ● Leekes ● Cyngor Cymuned Llantrisant ● Canolfan Hamdden Llantrisant ● Clwb Rygbi Llantrisant  Clwb Dynion Gweithio Llantrisant ● Mend A Shu ● Clwb Criced Maenor Meisgyn   Mr Tony Cale  Penny Farthing ● Prithcard’s Saddlery ● The Bear Inn ● The Cross Inn ● Y Tŷ Model ● The New Inn  The Patchwork House  The Polka Dot Teapot  Gwesty’rWheatsheaf ● Cigyddion y Dref Traditional Toys ● Williams Pet Stores  With Love….Flowers & Gifts  Canolfan ArddioWoodland Walk.